Overvågning af CO2 med energieffektivitet

Mange facility managers henvender sig i stigende grad til overvågning af CO2 for Demand Controlled Ventilation (DVC). Ventilationsenheder kan automatisk indstille luftindtaget ud fra en antagelse om maksimal belægningsgrad for et lokale, kontor eller klasseværelse. Brugen af lokalet er dog ofte forskelligt og uforudsigelig, hvilket fører til overventilation og energiineffektivitet. Overvågning af CO2-niveauer og automatisering af ventilation til indsugningsluft ved foruddefinerede CO2-niveauer, såsom 800 ppm, vil føre til ventilation, når det rent faktisk er nødvendigt. En undersøgelse viste, at overvågning af CO2 for DVC sparede mellem 5 og 80 % på energiomkostningerne sammenlignet med en fast ventilationsstrategi (Emmerich og Persily 1997). Andre teknologier til at overvåge tilstedeværelse er muligvis ikke så effektive som overvågning af CO2-niveauer. For eksempel bruger nogle bygningscontrollere relativ fugtighedsindstillingspunkter. Fugtindstillingspunkter kan dog variere meget, ændre sig langsomt og ikke direkte afspejle tilstedeværelsen. En anden metode er at bruge en PIR sensor. Denne metode bruges i vid udstrækning til automatisk at tænde lys, når en person kommer ind i et rum. Den bruger infrarød sensor (Passiv IR) til at registrere bevægelse og derfor, om der er en person, opholder sig i et rum. Det er dog svært for denne metode at opdage, hvor mange personer der er i et rum. Måling af CO2 kan på den anden side bestemme tilstedeværelsen af personer (CO2-niveauet vil stige) og antallet af personer (ændringshastigheden i CO2-niveauet vil være højere med flere personer).

Sawux tilbyder en indeklimasensor hvor kombination af både PIR og CO2 er indbygget med udgang til styring af ventilation eksempelvis ved anvendelse af motoriseret spjæld. Fordelen ved PIR sensor er, at ventilationen derved kan starte med det samme og ikke vente på CO2 udvikler sig. PIR sensoren detektere om personer er tilstede, hvorefter ventilationsanlægget langsomt skruer op for niveauet i takt med CO2 udviklingen. Derved kan et konstant luftflow opretholdes og holde CO2 niveauet lavt.

Vi skal passe på vores børn!

Selvom børn naturligt opbygger indre forsvarsmekanismer, er der farer, som de ikke bør udsættes for. 

Børn er mere sårbare over for luftforurening end voksne, pga. deres kroppe endnu ikke har opbygget de beskyttende mekanismer og immunforsvar som en voksen. Ud over det er de fysisk mere aktive, hvilket betyder, at de trækker vejret hurtigere og indånder derfor flere forurenende stoffer til de mindre lunger.
For så vidt angår den fysiske og mentale udvikling af et barn, er de første to år meget vigtig. Især i denne periode, hvor immunforsvarets system og hjernen udvikler sig. Så det er indlysende, at børn vokser op og lærer bedre, når de er omgivet af ren luft. Indånding af ren luft gør det er nemmere for dem at koncentrere sig, tænke klart og behandle information og indtryk. Det antages at bakterielle og virale infektioner for eksempel kan medvirke og hindre et barns udvikling. De børn som er konstant syge, kan være dårligere stillet. Derfor er det vigtigt at give børn ren luft i hjemmet, daginstitution, børnehave og skole.
Forældre over hele verden har mere og mere forståelse for betydning, at børn skal trække vejret i ren luft.
Vi ved alle det er farligt at ryge. Vi ved også at passiv rygning er skadeligt. Vi ved også at malearbejde uden maske er farlig. Men ved vi, om vores hjem eller kontor er skadeligt at opholde sig i. Nej, fordi der ikke er en indikator der viser om det er skadeligt eller ej.
Vi ved fra studier, at ophold gennem længere tid i lokaler med for høje VOC og CO2 værdier, giver utilpashed og på sigt udvikler allergiske reaktioner. Børn opholder sig indendørs i hjem, skole og fritidshjem, i 18 timer af døgnet. 

Skylder vi ikke vores børn at passe på dem. Give de bedste sundhedsmæssige betingelser og undgå udvikling af allergi. Vi ved også at vi skal lufte ud tre gange dagligt, men hvornår er det tid til udluftning? Erfaringen viser at det er de færreste der foretager systematisk udluftning, vi er glemsomme.

Ren luft er en menneskeret.

I de senere år er der opstået en ny efterspørgsel af ren luft blandt mange mennesker, som værdsætter en sund livsstil. Når det kommer til luftkvalitet, er de fleste af dem med rette bekymrede for den atmosfærisk forurening, men vi har tendens til at glemme alt om luftforurening indendørs. At være hjemme eller på kontoret beskytter os ikke mod forurenet luft. Pandemien mindede os om at passe ordentligt på luftkvaliteten i skolen, på kontoret og derhjemme. Og med god grund: luften vi indånder påvirker, hvordan vi lærer, arbejder og slapper af. I betragtning af at vi bruger omkring 70 eller 80 procent af vores tid i lukkede rum, så bør måling og kontrol af indendørs luftkvalitet (IAQ) ikke betragtes som et simpelt problem. Ifølge beregninger fra Center for Forskning i Energi og Ren Luft (CREA) og Greenpeace forårsager luftforurening 4,5 millioner for tidlige dødsfald på verdensplan hvert år.
Udover den udendørs eksponering for udstødningsgasser, ozon eller pesticider (som har også en indvirkning på IAQ), kan forskellige kilder påvirke luftkvalitet indendørs herunder byggematerialer, opbevarede kemikalier, kondens, støv og maling. Desværre, i mange dele af verden, har luftkvaliteten indendørs faktisk en tendens til at være dårligere end udendørs. Og denne cocktail af forurenet luft påvirker vores velbefindende, vores daglige aktiviteter, og vores fysiske og mentale sundhed, hvilket resulterer i mindre personlig frihed. Indånding af ren luft er afgørende; faktisk burde det være en grundlæggende menneskeret.
SCtronics har udviklet intelligente teknologiske løsninger, der kan bruges til indikation af dårligt indeklima og foretage automatisk udluftning via et ventilationssystem. 
Lad os frigøre det fulde potentiale af ren luft - få et lykkeligt og sundt liv!